Image
Top
Navigation

POLITIE-COMMISSARIAAT DRIE HOFSTEDEN

nieuw commissariaat voor de politiezone vlas

 

 

 

 

  • Bouwheer: PZ Vlas
  • Ligging: Kortrijk
  • Realisatie: 2018
  • i.s.m. Goedefroo architecten

Het nieuwe politiecommissariaat is opgebouwd rond een peristylium, een binnentuin omgeven door zuilen, met in het midden een impluvium. Het is een eeuwenoud concept (oude Griekenland) dat hier op een hedendaagse wijze wordt ingevuld.
Rond de binnentuin, een waterbassin (impluvium), zijn alle clusters georganiseerd. Op die manier worden ook alle diensten met elkaar verbonden. De binnentuin is een open, veilige plek, een bron van rust, reflectie en vormt een blauwe waterspiegel: onafhankelijk, neutraal en veilig. De patio wordt beschaduwd door een wolk vormgegeven door een zeilconstructie.

Het gebouw past zich qua volumetrie als footprint naadloos in de campussite. De gevelritmering verkleint de gebouwenvolumes en past zich in de korrel van de residentiële omgeving, maar is tegelijk rationeel en geordend. Het gevelprincipe moet orde uitstralen en daardoor betrouwbaarheid en veiligheid. Geen overdaad maar discreet en daadkrachtig. Het moet openheid uitstralen waar kan, maar ook gesloten zijn waar dat moet.

Het gebouw dient de hoogste comforteisen te behalen 24/24 en 7/7. Het bevat alle politionele diensten, een cellencomplex, een parkeergarage voor dienstvoertuigen, commandoruimte, restaurant en een open publieksgedeelte. De structuur is voorzien voor een uitbreiding van 2000m2